Magazin

Ha szeretne értesülni híreinkről, újdonságokról, kérjük iratkozzon fel magazinunkra!

Blog bejegyzések

Bubidam

Milyen képességeket fejleszt a Bubidam? Olvasási készség Betűismeret: a legmakacsabb betűtévesztést hatékonyan...
Tovább a bejegyzéshez

Arizona program

2013.10.21.

A program az Amerikai Egyesült Államokból, Arizonából (innen a név) indult és ma már a világ számtalan országában alkalmazzák. Alapgondolata az, hogy olyan eszközt adjon a tanárok kezébe, mely személyiségi jogok megsértése nélkül képes segíteni a tanórai munkát. Azaz van a tanár, a jó diák és van a rendetlenkedő diák. A tanár tanítani szeretne, a jó diák tanulni, a rendetlenkedő diák pedig rosszalkodni, zavarni a tanórát.

Mire alkalmas a program?

 

Alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.

A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körülmények között végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben.

A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra.

A program alapelve:

- egymás iránti tisztelet

- egyéni felelősségérzet

Alapvető jogok:

- minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;

- minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;

- a tanár kötelessége megvédeni a tanulni akaró diákok jogait;

- mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.

 verekszik

Mielőtt a program bevezetéséről döntünk, nem árt egy-két dolgot tisztázni:

Induljunk ki abból, hogy a mai gyerek sem rosszabb, mint a korábban született, csak más. Ezért a pedagógusok részéről az oktató-nevelő munkában új módszerekre van szükség!

A mai gyakorlatban a minősítés a gyereknek szól, pedig a viselkedését kell minősítenünk, nem őt, a személyt. (Ezzel csak a negatív „énkép” kialakulását segítjük elő.)

Világos, betartható szabályok, keretek, határok kialakítása szükséges, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak.

A program lényege, hogy a gyermeket „kikapcsolom a helyzetből”- kiküldhetem, de soha nem indulatból!
A pedagógus részéről fontos a segítő szándék sugárzása, a gyermek maximális elfogadása.
A tantestület részéről kiemelten fontos követelmények: egységesség, következetesség, türelem.
A program kidolgozásának módjáról, és a program „Alapszabályairól” a tantestület hoz döntést.

Az "Arizona program" működése

 

 

 

 

mérges 

Konkrétumok az Arizona-programból

Az óra menetét zavaró tanulótól a tanár megkérdezi, hogy melyik szabály ellen vétett, és a továbbiakban szabálykövetően viselkedik vagy inkább kimegy a tréningszobába. Ha az osztályban való tartózkodást választja, és újra rendetlenkedik, a tanár már nem ad választási lehetőséget, hanem egyértelmű jelzéssel a diák tudomására hozza, hogy el kell hagynia a tantermet.

  1. A tanteremben a tanárnak kötelessége, hogy gondoskodjon a szabályok betartatásáról. Amennyiben a tanórán a tanár úgy véli, hogy a tanuló vétett valamely szabály ellen, felemelt kézzel jelez (1. figyelmeztetés), majd megkérdezi a diákot: „Melyik szabály ellen vétettél?”
  2. Atanuló a kifüggesztett szabályokból kiválaszthatja azt a szabályt, amelyet nem tartott be. Tisztelettudóan megválaszolja a kérdést. (A „nem tudom” válasz nem elfogadható.)
    Eldöntheti, hogy a továbbiakban szabálykövetően viselkedik, s a tanteremben marad, illetve inkább távozik a tréningszobába.
  3. Amennyiben a tanteremben maradás mellett dönt, ügyelnie kell arra, hogy ismételten ne zavarja meg az óra menetét. Amennyiben a tanuló másodszor is vét valamely szabály ellen, a tanár kézmozdulattal (2. figyelmeztetés) jelzi, hogy a tanulónak távoznia kell a tréningszobába. (A tanár közli vele: „Ezzel a viselkedéssel eldöntötted, hogy a tréningszobába távozol.”)
  4. Adiák tulajdonképpen mindkét esetben a saját döntése alapján távozik a tréningszobába. Távozása az „Információs lappal” történik, amelyet a tanár értelemszerűen tölt ki.
  5. Adiáknak az „Információs lappal” jelentkeznie kell a tréningszobában tartózkodó nevelőnél, akinek segítségével „Visszatérési tervet” kell készítenie.
  6. Amennyiben a tanuló a felügyelő tanár számára elfogadható tervet készít, visszatérhet a tanórára. Fontos, hogy a visszatérésével sem zavarhatja meg az óra menetét. Az elkészített tervét csendben a tanári asztalra helyezi, majd a helyére ül és igyekszik bekapcsolódni az óra folyamatába. Így nem sérül a zavartalan tanulási és tanítási folyamat.
  7. Az osztályterem elhagyása egy információs lappal történik, amelyre a szaktanár feljegyzi, hogy milyen probléma volt a tanuló viselkedésével.
  8. Atréningszobában a tanulónak az iskola házirendje szerint kell viselkednie. A felügyelő tanár utasításainak betartása számára kötelező. Ennek megszegése azonnali szülői bevonást eredményez.

 

Forrás: http://www.varkonyisuli.hu/arizona.php

« vissza

ONLINE Képesség
Felmérő Teszt

Program 3-10 éves korosztálynak
BŐVEBBEN
honlapkészítés: scenedesign