Magazin

Ha szeretne értesülni híreinkről, újdonságokról, kérjük iratkozzon fel magazinunkra!

Blog bejegyzések

Bubidam

Milyen képességeket fejleszt a Bubidam? Olvasási készség Betűismeret: a legmakacsabb betűtévesztést hatékonyan...
Tovább a bejegyzéshez

Vita a korai idegennyelv-tanulásról

2015.01.18.

Sokan vannak, akik arra esküsznek, hogy a nyelvtanulást nem lehet eléggé korán kezdeni. Ők azt vallják, hogy ha valaki tökéletesen meg akar tanulni egy idegen nyelvet, azt már óvodás korában el kell kezdenie. Vannak azonban, akik úgy vélik, hogy az idegen nyelv csak összezavarja a kisgyermeket, s felesleges túlterhelésnek tartják. Vajon kinek van igaza?

Pszichológusok véleménye


A pszichológusok fontosnak tartják, hogy az óvodáskoforditr a játékról szóljon. S elképzelhetetlen számukra, hogy ebbe beleférjen a nyelvtanulás. Illetve csak abban az esetben, ha a nyelvoktatás figyelembe veszi a csemeték teljes szellemi és lelki igényeit. Az óvodáskorban alakul ki az anyanyelvi szabályrendszer, ezért teljesen reménytelen ebben a korban az idegen nyelv szabályszerűségeit belesulykolni az apróságokba. Úgysem fogja megérteni. Emiatt fontosnak tartják, hogy az idegen nyelv tanulását csak 7-8 éves korban kezdjék el, amikorra az anyanyelvi tudás biztossá válik, és a gyermeknek sikerült elsajátítania az írást-olvasást. Mivel a spontán utánzási hajlam még ebben az életkorban is jelen van, ezért az anyanyelv tanulásához hasonló típusú nyelvtanítási módszer sikeres lehet.

 

Nyelvtanárok véleménye

                                   

helenA pszichológusok álláspontjával szemben ők azt vallják, hogy a nyelvtanulást nem lehet elég korán elkezdeni. Példát is hoznak rá: a kétnyelvű (más anyanyelvű az apa, mint az anya) családban felnövő gyermekek ugyanolyan jól beszélik mind a két nyelvet, és a személyiségük is egészségesen fejlődik. A titok nyitja: a spontán nyelvtanulási környezet. A nyelvtanárok azt vallják, hogy ugyanezt a helyzetet kell megteremteni az óvodában is, így értelmet nyer a kisgyermekkori idegen nyelv tanítás. Erre a kétnyelvű óvodát látják a legalkalmasabbnak, ahol nemcsak hetente párszor fél órában tanítanák az idegen nyelvet, hanem a foglalkozások legalább fele idegen nyelven folyna. Az további előnyt jelentene, ha ugyanaz az óvónéni tartaná az anyanyelvi foglalkozásokat és az idegen nyelvieket is. Napjainkban erre sajnos csak a magánóvodákban vagy a nemzetiségi óvodákban van példa.

 

A logopéus véleménye (egyik kedves olvasónk, Szárnyasi Krisztina kiegészítése)

 

 • Beszéljen gyermekével az ön saját anyanyelvén!
 • Növelje beszédfigyelmét (felnőtt beszédére, rövid kérésekre, kérdésre rögtön reagáljon a gyermek)
 • Gondoskodjon a tiszta hallásról(náthák kezelése) a tiszta,pontos beszédpéldáról
 • Bővítse szókincsét!
 • Árnyalja szókincsét(pl:bögre,csésze,pohár különbsége, széles-keskeny, vékony-vastag, alacsony-magas stb. ellentétpárok kifejezése) !
 • Segítse, adjon példát gondolatai, érzelmei szóbeli pontos megfogalmazására!
 • Az anyanyelv nyelvtani, nyelvhasználati felépítését alakítsa ki beszédében.(Kőt dob a folyóba-helyett követ dob, könyvet olvasik helyett könyvet olvas stb.)
 • Gyakorolják és alkalmazzák a névutókat(alatt, fölött, között stb.)
 • Fejlessze beszédértését(egyszerű instrukciók, rövid mesék, versek,mondókák) ellenőrízze kérdésekkel a megértést!
 • Különböző fogalmak pontos elnevezését tanítsa meg(pl. főfogalmak:gyümölcs, szerszám, évszakok, napszakok stb.)
 • Egy egy esemény,rövid történet elmesélésére legyen képes a gyermek megfelelő logikai lépésekkel és időrendben
 • Segítse elő a tiszta artikulációt(az ujjszopás,cumizás elhagyása )
 • Ha szükséges logopédus szakember útmutatása mellett otthon gyakorolják az artikulációt javító anyagot és ehhez igazítsa a gyermek felé az elvárásait!
 • Mielőtt idegen nyelvet választ,figyelje meg, a magyar kiejtésben nem pont azon hangokat téveszti-e, aminek eltér ott a kiejtése?(pl. kidugja a nyelvét sz,z,c hangnál, nem pörgeti az R-t-ezért logopédiára jár, majd angolon pont így hallja,látja)
 • ONLINE Képesség
  Felmérő Teszt

  Program 3-10 éves korosztálynak
  BŐVEBBEN
honlapkészítés: scenedesign