Magazin

Ha szeretne értesülni híreinkről, újdonságokról, kérjük iratkozzon fel magazinunkra!

Blog bejegyzések

Bubidam

Milyen képességeket fejleszt a Bubidam? Olvasási készség Betűismeret: a legmakacsabb betűtévesztést hatékonyan...
Tovább a bejegyzéshez

Beiskolázás előtt

2015.12.30.

Az új köznevelési törvény alapján a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti. Az iskolaérettséget az óvoda igazolja. Ha a szülő és az óvoda véleménye megegyezik a beiskolázásról, akkor nem kell kikérni a nevelési tanácsadó véleményét.

Azt gondolom, hogy napjainkban a szülők óvodát és iskolát is szimpátia alapján választanak. Nagyon sok szülő fordít időt arra, hogy megismerje az egyes köznevelési, közoktatási intézményeket. Azok pedig rendezvényekkel, nyílt napokkal, bemutató órákkal illetve előkészítő foglalkozásokkal várják az érdeklődőket - megkönnyítve a választást. Azt hiszem, ha kiválasztjuk az adott intézményt és az adott a pedagógust, akkor meg kell bízni annyira a szakemberben, hogy nem kérdőjelezzük meg, ha azt mondja, hogy gyermekünk még maradjon egy évet az óvodában.

Amennyiben kétség merül fel az iskolaérettséggel kapcsolatban, abban az esetben nevelési tanácsadóban, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálaton kell részt venni.

 

Miért nagyon fontos, hogy jó döntés szülessen?

 

iskolaAz iskolába kerülés hatalmas változást jelent a gyerekek életében. A játékot, mint fő tevékenységi formát egy sokkal szabályozottabb életforma váltja fel: az iskolai tanulás. Manapság már általánosan elfogadott nézet, hogy jobb később, éretten iskolába menni. Azok a gyerekek, akik még egy évet maradnak az óvodában a legtöbb esetben nem veszítenek, hanem, nyernek egy évet, hiszen érettebben kezdhetik meg tanulmányaikat, míg a túl korai iskolakezdésnek sorozatos, az iskolai életpályát negatívan befolyásoló kudarc lehet a  következménye. A tanulás minősége közvetlenül alakítja a gyerekek személyiségfejlődését, iskolai karrierjét.

 

 

 

Mit tehet a szülő, hogy gyermeke iskolaérettségét elősegítse?

Az írás, olvasás tanulásához elengedhetetlen a jól működő látás, hallás. Érdemes az iskolakezdés előtt legalább fél évvel elmenni szemészetre, fülészetre, ha valamilyen probléma merülne fel. Ennyi idő kell, hogy sor kerüljön a vizsgálatra, ha szükség van rá  elkészíttessük a szemüveget és hozzászokjon a gyermek a viseléséhez.

 ugrósikola

Az iskolás gyerekek egész napjukat az iskolában töltik. Többségében egész nap az iskolapadban ülnek. Ahhoz, hogy ezt a terhelést bírják, megfelelő szintű testi, erőnléti fejlettséggel kell rendelkezniük. Ehhez arra van a legnagyobb szükség, hogy gyermekünk a lehető legtöbbet mozogjon. A választható sportok közül egyik legjobban fejleszt az úszás.  Az úszás során fontos szerepe van a keresztcsatornák jó működésének. Ennek az a szerepe, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. A fiúknak jó választás lehet a karate, ami fegyelemre szoktat és a mozgásminták egymás utáni sorrendben történő tanulása nagyon segíti a szerialitás (sorrendiség) fejlődését. A különböző táncok ( modern, balett, néptánc stb.) is nagy szerepet játszanak a mozgáskultúra fejlettségében. Ha nem jár sportolni gyermekünk a játszótéren található játékok is elegendőek ahhoz, hogy mozogjon, csimpaszkodjon, ugrándozzon, egyensúlyozzon, ami által erősödik, mozgása fejlődik. A mozgásfejlődéssel egy időben, bizonyos mozgások összerendezettsége, koordinációja fokozódik. A mozgás fejlődése mellett a sportnak, a játszótérre járásnak a társas kapcsolatokban is megjelenő pozitív hatása van. Az emberi kapcsolatok bővülnek, hiszen a gyerekek ismerkednek, beszélgetnek, barátokat szereznek.

 

tvElmondhatjuk, hogy napjainkban a televízió, a számítógép, laptop, a tablet, az okostelefonok használata nagyon elterjedt és nagyon meghatározó. Sajnos a mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy ezeknek a technikai eszközöknek gyermekmegőrző funkciója is lett.

A legtöbb gyermek már el sem tudná képzelni, milyen lenne az élet tv, számítógép nélkül.

A tv és/vagy a számítógép előtti tartós ülés a testi fejlődésben való elmaradás oka lehet. Hiszen kihat a vérkeringésre, az izmok működésére, a szem működésére. Tartási rendellenességek okozója lehet.

 

A csontok és az izomzat megfelelő fejlődéséhez a helyes életmód és a megfelelő táplálkozás elengedhetetlen. Fontos a megfelelő napirend kialakítása és az egészséges, fehérjében, vitaminokban gazdag helyes táplálkozási szokások kialakítása.

 

A sok mozgás mellett nagyon fontos a család beszédpéldája. A felgyorsult életritmus, az állandó rohanás miatt az aktív szókincset fejlesztő párbeszédes lehetőségek hiányoznak. Kevesebbet törődünk egymással, kevesebbet beszélgetünk. Nagyon fontos lenne, hogy a gyermek ne veszítse el a beszédkedvét, merje és akarja is elmesélni a mindennapi életének kis dolgait. Hallgassák meg őt szeretettel, türelemmel.

 

A tömegkommunikáció előre törésével megjelent az élő mese hiánya. Ami azért káros, mesélmert a képzelet, a képzelőerő fejlettsége a leendő tanulás alapköve. (Nem tudja a földrajzleckét térben, a történelemleckét időben elképzelni.) A mesélés a gyermek és az anya közötti kapcsolat miatt is nagyon fontos lenne. Azt a kis időt ketten, meghitten összebújva töltjük. Ha óvodáskorban a kisgyermek mesehallgatóvá válik, akkor szövegeket tárol, beépül a világértelmezésébe, szókincse bővül, nyelvi készsége tudása fejlődik. (mese nyelvezete, mesei fordulatok, meseszereplők, mesei számok stb. )

 

Nagyon fontos, hogy a gyereknek az írott nyelvvel is legyen kapcsolata. A gyermekeknek vannak kedvenc meséik, amit sokszor meg akarnak hallgatni. Így elsajátítódik az írott szöveg működése is. vagyis az, hogy egy adott képhez mindig ugyanaz a szöveg tartozik. Észreveszi, hogy van egy másik jelrendszer is. Elkezdik érdekelni a betűk. A beszélgetés, a mese hatására gyarapszik a szókincs, ami az olvasástanulásnál nagyon fontos. A kezdő olvasó még csak silabizál, próbálja kibetűzni, összerakni a szavakat. Ahogy javul az olvasástechnika érteni kell, rá kell ismerni a szóra. A szövegkörnyezet mindig segít, azonban ha ismeri a szót, annak jelentését - könnyebben olvas, ha nem, akkor lelassul az olvasás tempója

Természetesen a könyvvel való megismerkedés a beszédtanulás időszakában is nagyon fontos. Az anya mutatja, megnevezi a képet a gyermek ismétli, az anya javítja. Állandó a kontroll.

Iskolakezdésre a gyerekeknek ismerniük kell az anyanyelvüket. Megfelelő szókinccsel, kifejező készséggel és megfelelő beszédészleléssel, beszédértéssel kellene rendelkezniük.. Fontos, hogy az iskolát kezdő gyermeknek beszéde tiszta legyen, hiszen ez alapkövetelmény az olvasás és írástanulás szempontjából. Az artikulációs hibák javítása a logopédusok dolga. Kiszűrik, ellátásba veszik a pösze gyermekeket. Azonban az otthoni gyakorlás és a szülői támogatás nagyon fontos. Ha egy gyermek 10-12 hangot ejt helytelenül, annak korrekciója, begyakorlása, differenciálása nagyon sok időt vesz igénybe. A hatékony otthoni gyakorlás ezt az időt nagyon lerövidítheti, így a súlyos artikulációs problémával küzdők is kezdhetik az iskolát tiszta, rendezett beszéddel.

 

Az iskolai munka elengedhetetlen része a megfelelő feladattudat, feladattartás. Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell, hogy tegyen, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. Ahhoz, hogy feladattudata minél előbb kialakuljon, fontos szerepe van az otthoni kisebb feladatoknak, amiket a gyermeknek kell elvégeznie.  Rá kell szoktatni gyermekünket, hogy pakoljon el maga után ne hagyja szanaszét a játékait , a koszos ruháit. Segíthet a konyhában is olyan munkákban, amiket könnyen el tud végezni. pl terítés, panírozás, sütikészítés stb Ezek az alkalmak részben a feladattudat kialakulását segítik, de fejlődik gyermekünk figyelme, emlékezete, megfigyelő képessége és természetesen a kommunikációs képessége is, hiszen a munkavégzés közben az anyuka folyamatosan mondja mit hogyan kell csinálnia.

 

©Kovács  Ágnes

« vissza

ONLINE Képesség
Felmérő Teszt

Program 3-10 éves korosztálynak
BŐVEBBEN
honlapkészítés: scenedesign