Magazin

Ha szeretne értesülni híreinkről, újdonságokról, kérjük iratkozzon fel magazinunkra!

Blog bejegyzések

Bubidam

Milyen képességeket fejleszt a Bubidam? Olvasási készség Betűismeret: a legmakacsabb betűtévesztést hatékonyan...
Tovább a bejegyzéshez

A nagy kedvenc - Képtörténetek (Kovács Ágnes írása)

2016.05.16.

Pedagógusok, fejlesztők, logopédusok véleménye, hogy az óvodás és az iskoláskorú gyermekek beszéd- és kifejezőkészsége fejlesztésre szorul. A fejlesztő foglalkozásokon nagy hangsúlyt kapnak a beszéddel, a szóbeli kifejezőkészséggel kapcsolatos feladatok. Gyakorló logopédusként munkám során természetesen a beszéddel és a nyelvvel foglalkozom. Aki látott már tanítani az tudja, van egy feladattípus, amit szinte minden órán használok: ez a képtörténet.

A képtörténetek lényege, hogy legalább 3, de inkább ennél több képet kell a történéseknek megfelelően sorrendbe tenni és elmesélni. Tapasztalatom, hogy ez a feladat a terápia kezdetekor a legtöbb gyermeket megoldhatatlan probléma elé állítja, azonban a folyamatos gyakorlás hatására tanév végére már 5-6 képből álló történetet megfelelően sorba rendeznek és el is tudják mesélni.

 

Amikor elkezdjük a képtörténetet használni, azt mondom a gyerekeknek:

„ Hoztam nektek egy kis mesét, de sajnos a képek összekeveredtek a táskámban. Próbáljuk meg kirakni a képeket, hogyan következhetnek egymás után!”

 

Mivel ez a feladat nehéz, fontos az állandó segítségnyújtás.

 

 • Az összekevert képeket a gyerekek elé teszem. Mindegyiket megnézik és megpróbálják kitalálni, hogy melyik a kezdő kép. Ha nem sikerül, meg kell mutatni.
 • Kezdetekben akár csak 2 vagy 3 képet kelljen sorrendbe rakni. Az elemszámot fokozatosan növelhetjük csak 1-1 képpel.
 •  A mesélésnél arra kell ösztönözni a gyerekeket, hogy minél többet beszéljenek, egyre több szót használjanak, egyre hosszabb mondatokat mondjanak. Ezt rávezető kérdések segítségével lehet elérni. Nem elégszünk meg a főneveket felsorolásával, pl. megkérdezzük, mit csinálnak a képen szereplő emberek.
 • Az önálló mesélés segítése történhet mintaadással. Elmondjuk a történetet, majd utánmondatjuk.

 

Milyen területeket fejleszt a képtörténetek használata?

 

 1. keptortenet1Amikor egy óvodás gyermek elé egy eseményképet teszünk és megkérjük, hogy meséljen róla, általában csak szavakat mond. Pl. gyerek, kutya, fa , napocska stb Természetesen ugyanezt tapasztaljuk a képtörténeteket esetében is. A gyermek „meséléséből” képet kaphatunk beszédállapotáról, hanghibáiról, szókincséről, s amennyiben mondatokat is megfogalmaz, úgy a beszédének grammatikai állapotáról is.  
 2. Annak érdekében, hogy a tanítványunk megfelelő sorrendben tudja kirakni a képeket, szükséges a különböző részképességek megfelelő szintje:

  -  vizuális észlelés és figyelem

  -   a sorrendiség felismerése

  -  tájékozódás időben

  -  tájékozódás síkban ( a képeket balról-jobbra rakjuk ki, kialakul a sor fogalma is.)

  -  logikus gondolkodás ( lényeglátás, ok-okozati összefüggések meglátása, majd megfogalmazása)

  keptortenet2

  3. Vannak képtörténetek, melyeknél a képek egyik sarkában lévő üres négyzet található. Ezeknél számjeggyel vagy megfelelő számú pötty rajzolásával lehet jelezni a megfelelő sorrendet. Ebben az esetben a számfogalom,  a sorszámnevek kialakulása is fejlődik.

 3. 4. A képtörténetek általában a mindennapokról, mindennapi élet-helyzetekről, a gyerekekhez közel álló témákról szólnak ezzel is segítve a feladat megoldását.Ez azonban jó alkalmat ad arra, hogy megfogalmazzunk tanulságokat, a cselekedetekről ítéletet alkossunk. Például a következő történet kapcsán:

 

 

Helyesen cselekedtek a fiúk? Miért?

keptortenet3

5. A fő cél a mesélés kapcsán a szókincs, a kifejezőkészség, a szóbeli szövegalkotás fejlődése. A kezdeti időszakra jellemző felsorolásoktól el kell jutni a rövidebb, egyszerű, majd az egyre hosszabb mondatok megfogalmazásán keresztül az önálló mesélésig.

 

6.  Pösze terápián nagyon jól használhatóak a történeket az automatizálás és a motoros differenciálás időszakában is, amikor megfigyeljük a beszédhangok helyes illetve helytelen használatát a beszédbe való beépülésének fokát.

 

7. Amennyiben a gyermek egyedül szeretné már kiraknia képeket és hibát ejt, lehet segíteni a hibajavításban. Elmesélhetjük a történetet a rossz sorrendnek megfelelően. Ez lehetőséget ad az önellenőrzésre, a hibajavításra.

 

8. A történetek másik nagyon nagy haszna iskolások esetében a fogalmazás tanításában rejlik. A szóbeli kifejezőkészség mellett az írásbeli szövegalkotás is nagyon nagy nehézséget jelent a gyerekek számára.

Miután megtanulták a fogalmazás készítésének lépéseit, a szövegalkotás menetét, fő részeit a képek sorrendbe helyezése után könnyebb a szöveg megírása. Lehet segíteni a szövegalkotást előre megírt, a képekhez tartozó mondatokkal. Ezeket kell a megfelelő kép alá elhelyezni majd elolvasni illetve elmesélni. Ha ezeket a mondatokat kibővítik, már készen is van a fogalmazás.

 

 

                                                                                     Kovács Ágnes

 

« vissza

ONLINE Képesség
Felmérő Teszt

Program 3-10 éves korosztálynak
BŐVEBBEN
honlapkészítés: scenedesign